Endüstriyel Arıtma

1-Tekstilde
Kullanılan boyalar sudaki safsızlıktan kolayca etkilenirler. Sudan gelen iyonik ve organik kirlilikler ne kadar giderilebilirse, boyanın rengi, kumaşa tutulması o derece artar. Özel boya teknolojisinde en fazla 100µS/ cm iletkenlik ve minimum alkalitede su istenir.

2-İlaç Sanayi
İlaç üretiminde , çeşitli kalitelerde su kullanılır. Bunlardan WFI (water for injection) serumlar ve ampuller
gibi enjektabl preparatların hazırlanmasın da PW(purified water) ise kana zekredilmeyen şuruplar, kremler gibi
ilaçların hazırlanmasında kullanılır.Bu sular genellikle destilasyon ile elde edilir.Destilasyon cihazına girecek
su ters osmoz sisteminden geçirilerek içindeki TDS, inorganik ve organik kimyasallar, bakteri, virüs ve patojenler
çok büyük oranda giderilirse, destilasyon cihazının yükü azalmış olur. Böylece toplam enerji ihtiyacı azalır.
Arıza ve bakım işleri yüksek oranda azalır.

3-Ambalajlı Su ve Meşrubat Üretimi
Ambalajlı su ve meşrubat kaliteli ve bol miktarda su kullanılması gereken sektörlerin başında gelir.Ters osmos
sistemleri ile elde edilen su ambalajlanarak satışa sunulabilir. ters osmos sistemleri, sudaki çözünmüş
tuzların büyük bölümünü gidererek suyun tadını güzelleştirir. Meşrubat üretiminde standart formülasyon uygulanabilmesi için suyun TDS’i düşük ve hep aynı oranda olması önemlidir. Özellikle alkalinitenin azaltılması ile
suya verilen CO2’den büyük tasarruf sağlanır.

4-Klima Sanayi
Sulu klima sistemlerinde, tesisatta dolaşan su tüm sistemin verimini etkiler.Su kışır yapıcı ise ısı yalıtımı
yaparak sistemin verimini düşürür. Korozif yapıda olursa, hızlı delinmelere ve sızıntılara yol açar.Ayrıca nemlendirme haznelerinin takviye sularının ters osmos sistemlerinden sağlanması ile buhar verimi artar.
Su arıtma sistemleri klima sistemlerinin ihtiyaç duyduğu kalitede suyu üretir.

5-Akü Üretimi
Akülerde saf su kullanılması gereklidir.Aksi takdirde elektroliz işlemi sırasında açığa çıkan TDS iyonları
elektrodlar üzerinde birikir ve akünün verimini azaltır.Su arıtma sistemleri ters osmos sistemiakü suyu elde etmenin
en pratik yollarından birisidir.

6-Metal Kaplama
Metal kaplama için kullanılan sulu çözeltiler saf suyla hazırlanmalıdır.Aksi takdirde banyo, içindeki kimyasalları
kusar.Kullanılan reaksiyon hızlandırıcı pahalı katalizörler, sudaki klorür, demir, kireç vs. ile çabuk bozulurlar. Su yeteri kadar saf su değilse, bu kirliliklere karşı kullanılan inhibitörlerin tüketimi artar.Kaplamaya hazırlık için parçalar su ile durulanır.Durulama suyu saf olmalıdır.Su eğer kaplanacak madde üzerinde tortu bırakırsa kaplamada homojenlik sağlanamaz, parça ile yapışma sağlam olmaz. Kaplanacak madde ile durulama banyosuna taşınan mineraller banyonun kalitesinin düşmesine ve erken bozularak banyo değişim masraflarının artmasına sebep olurlar.Su arıtma ters osmos sistemi ile metal kaplama sanayi için gereken yüksek kalitede suyu güvenilir, ekonomik ve pratik koşullarla sağlar.

7-Seramik Üretimi
Seramiğin kalitesi canlı ve lekesiz renkler elde edildikçe artar.Suyun içinde çözünmüş tuzlar varsa, bunlar fırınlamadan sonra yüzeyde matlık ve bulanıklık meydana getirirler.İmalat sonrasında yapılan durumlarda su iletkenliği fazla ise, yüzeylerde leke oluşur. Ayrıca suyun kalitesindeki mevsimsel değişiklikler standart bir hamur formülasyonunun uygulanmasını zorlaştırır.Su arıtma sistemleri ters osmosdan elde edilen su, üretimdeki kalitenin sürekliliğini sağlar, fire oranını azaltır.

8-Metalurji Sanayii
Metalurji tesislerinde ark ocakları, kondansatörler gibi yüksek akım çeken ve dolayısıyla etrafta manyetik alan oluşturan sistemler çalıştırılır. Bunların kablo, kondansatör devreleri ve gövdelerinin soğutulmasında su kullanılır.Manyetik alandan enerji kaybı yaşanmaması ve iyi bir izolasyonun yapılabilmesi için, soğutma suyunun düşük iletkenlikte, diğer bir değişle yüksek dirence sahip olması gerekir.Su arıtma sistemleri ters osmos sistemi metalürji sanayide gereken düşük iletkenlikte suyun en pratik şekilde sağlar.

9-Kozmetik Üretimi
Kozmetik üretiminde kullanılan esanslar, komponentler çok hassas ve pahalı maddelerdir.Ortam Koşullarından kolayca etkilendikleri gibi karışıma giren suyun kalitesi de onları etkiler. Bir çok endüstri için sorun olmayabilecek organik ve inorganik safsızlıklar, kozmetik üretiminde büyük sorunlar çıkartabilir.Kozmetik ürünlerinin bozulmasına tahammül edilemez. Su arıtma sistemleri ters osmos sistemi sıfıra yakın TDS ve organik madde sağlayarak, bu alanda işletmelerde saf su temin eder.

10-Hastaneler
Hastaneler kaliteli su ihtiyacının en çok hissedildiği yerlerdir.Buhar kazanları, eşanjörler, otoklavlar, sterilizörler,
diyaliz cihazları, laboratuarlar, ameliyathanede kullanılan hassas klima sistemlerinde düşük iletkenlikli su kullanılır
Ayrıca çamaşırların ve bulaşıkların yıkanması, yemek hazırlanması, yumuşak su kullanılmalıdır.Su arıtma sistemleri ters osmos sistemi bir hastanenin ihtiyacı olan çeşitli kalitedeki suları sağlar. Arıza bakım ve sarf malzemesi giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlar.

11-Deterjan Üretimi
Sıvı deterjan ve sıvı sabun üretiminde kullanılan suyun saf olmasının çok büyük önemi vardır.Deterjan aktif maddeleri suda sertlikle hemen bağlanarak aktivitesini kaybederler bu yüzden deterjan temizleme gücü azalır.Sıvı ve jel deterjanda suda bulunan çözünmüş maddeler bulanıklığa, matlığa sebep olurlar.Ürün duru ve berrak olmayınca albenisi azalır. Su arıtma sistemleri ters osmos sistemleri deterjan üretiminde şart olarak kaliteli suyu en ekonomik, güvenilir ve pratik şekilde temin eder.

12-İnşaat Şantiyeleri, Maden Arama Sahaları
Büyük inşaat şantiyeleri ve maden arama tesisleri genellikle şehir şebekelerinden uzaktadır.Buralarda su ihtiyacı
açılan kuyulardan veya yakınlardaki nehir göl gibi yüzeysel su kaynaklarından temin edilir.Su arıtma sistemleri içme
ve kullanma suyu temini için en pratik, taşınabilir yöntemdir.

13-Boya ve Yapıştırıcı Üretimi
Su bazlı boyaların su bazlı yapıştırıcıların ana maddesi sudur. TDS yükü fazla olan su boyanın matlaşmasına şeffaf
yapıştırıcının kuruduğunda leke bırakmasına sebep olur.Parlak ve berrak ürün elde etmenin koşullarından birisi
kaliteli su kullanmaktır.Su arıtma sistemleri ters osmos sistemi bu konuda üreticilerin en büyük yardımcısıdır.

14-Elektronik Sanayi
Elektronik endüstrisinde kullanılan bir çok komponent zayıf akımla çalışır.Bu nedenle kullanılan komponentlerde,
baskılı devrelerde elektrik yalıtımının en üst düzeyde olması gerekmektedir.Üretim sırasında yüzeylerde oluşan
safsızlıkların giderilmesi için su ile durulama yapılır.Suyun iletkenliğinin en az seviyede olması gerekmektedir.
Eğer su saf olmazsa üretilen parçalar sağlıklı şekilde çalışmazlar.Su arıtma sistemleri ters osmos sistemleri
elektronik üretiminde gereken yüksek dirençli suyu ekonomik ve güvenilir şekilde temin eder.

15-Unlu Mamüller Üretimi
Sarı buğday başaklarının doğal rengi, unlu mamülleri çekici kılan bir özelliğidir.Hamur hazırlamada kullanılan
suyun TDS içeriği yüksek olursa ürünün rengi beyazlaşır, donuklaşır.Su arıtma sistemleri hamur için en iyi kalitede
su üreterek ürünün parlak sarı renginin ortaya çıkmasını sağlar.

16-Restoranlar
Restoranlarda kullanılan suyun kalitesi çok önemlidir.Sulu yemeklerin ve içeceklerin hazırlanmasında, bulaşıkların
parlak ve lekesiz yıkanmasında, deterjan tasarruf edilmesinde suyun önemi büyüktür.Su arıtma sistemleri restoranlar için gereken kalitedeki suyu en ekonomik en uygun koşullarda sağlar.

17-Matbaa ve Baskı İşleri
Matbaacılıkta mürekkebin hazırlanması için kullanılacak suyun saf ve sürekli aynı kalitede olması gereklidir.Aksi
takdirde hem parlak ve canlı renkler elde edilemez hem de standart bir formülasyon tutturulamaz.Yüksek kapasiteli
matbaalarda, su partikülleri kağıdın eşit genleşmesi ve büzülmesi sağlanıp kırışıklıklara engel olur.Su arıtma
sistemleri ters osmos su arıtımı matbaanın ihtiyaç duyduğu suyu en güvenilir, ekonomik ve kolay şekilde sağlar.

18-Plastik Kaplama
Plastik maddenin kaplanmasında yüksek sıcaklık gereklidir. Sıcaklığı kontrol edebilmek için kullanılan en önemli
madde sudur. Kalıplarda silindirlerde vs. dolaşan su ısının transfer edilebilmesini sağlar.Kullanılan suyun kışır
yapıcı veya korozif olmaması gereklidir.Aksi takdirde kalıp makinesinde arıza ve parça değişimi çok sık yaşanır.
Bu hem masraf hem de üretim kaybı meydana getirir.

19-Isıcam ve Ayna Üretimi
Isıcam ve ayna üretiminde en ufak bir el izi bile ürün kalitesini düşürür.Çift cam üretiminde içe bakan cam
yüzeylerinde en ufak bir kalıntı kalmaması camın ancak çok yüksek saflıkta su ile durulanması ile sağlanır.
Ayna üretiminde de, hem sır banyosunun kalitesinin bozulmaması hem de camın temizlenmesi açısından saf su
kullanılması zorunluluktur.

20-Buhar Jeneratörleri
Oteller, Hastaneler gibi çamaşır yıkama işleminin Demineralize yoğun olduğu yerlerde hızlı buhar üretimine
ihtiyaç duyulur.Bu maçla kullanılan buhar jeneratörleri boru içindeki düşük su hacmi sayesinde çok hızlı buharlaşma
sağlayan cihazlardır.Besi suyu sert veya yumuşatılmış ama yüksek iletkenlikte ise, hızlı buharlaşma meydana
geldiğinde, su fazında doygunluğa hızla ulaşır.Boru içinde hızlı çökelmeler ve temizlenemeyen geri dönüşsüz
tıkanmalar yaşanır.Tekstil işletmelerinde eğer buhar jeneratörü suyu yüksek iletkenlikte ise, buharla taşınan
kazan suyu ütülerinin uçlarında tıkanmalara ve kumaş üzerinde lekelere neden olur.Su arıtma sistemleri ters osmos
sistemi buhar jeneratörlerinde gereken düşük iletkenlikteki suyu temin etmek için en ideal sistemdir.

21-Demineralize Tesisleri
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan reçineli iyon değiştiriciler asit ve kostik ile rejenere edilir. Sudaki TDS (toplam çözünmüş katıları) ne kadar fazla ise, rejenerasyon o kadar sık yapılır. Her rejenerasyon asit kostik, yıkama durulama su giderlerini ve işçilik harcamalarına sebep olur. Demineralize girecek olan su önceden ters osmos sisteminden geçirilirse, sudaki TDS’in yaklaşık %90-%95’i önceden giderilmiş olur. İyon değiştirici reçineler kalan %5-10’luk kısmı tutmak için çalışır.Rejenerasyon sıklığı yaklaşık 10-20 kat azalır.Bununla birlikte işletme giderinde de aynı oranda düşüş olur.Su arıtma sistemleri ters osmosu silikayı giderdiği için reçinenin üzerinde oluşabilecek silika filmi ortadan kalkar, reçinenin absorbsiyon kabiliyeti artar.

22-Seralar ve Sulama Suyu
Seralarda kullanılan sular saf olmalıdır.Saf su kuvvetli çözücü olduğu için topraktaki mineralleri, gübre ve
vitamin gibi kimyasalları daha hızlı ve etkin çözer. Dolayısıyla bu maddeler de bitki tarafından daha hızlı ve kolay
emilir.Kalitesiz su toprakta tuzlanmaya sebep olur.Toprak kıraçlaşır.Damlatmalı sulama kullanıldığında su, çok
ince uçlardan toprağa verilir. Sudaki tortu ve kireç bu uçlarda tıkanmaya neden olabilir.Süs bitkileri ve çiçekçilikte
yapraklara sıkılan su sert veya tuzlu olursa, yaprak ve çiçekler matlaşır.Bitkilerin ve çiçeğin albenisi azalır.

23-Yıkama, Durulama İşleri
Oteller, restoranlar, oto yıkama gibi yıkanmış yüzeyler üzerinde en ufak lekenin kalitesiz iş yapıldığı anlamına
geldiği yerlerde çok çeşitli kalitelerde deterjanlar, parlatıcılar kullanılır. Fakat yıkama ve durulama suyu saf
değilse sonuç alınamaz.Sudaki kireç ve diğer tuzlar yüzeyde boyanın parlaklığını örten lekeler bırakır. Lekeleri
bezle temizlemek ilave işçilik gerektirir, bu arada boya çizilebilir.Su arıtma sistemleri ters osmos sistemi zamandan
kazandırır, deterjan ve parlatıcı masrafını azaltır, yüzeyde hiç bir kalıntı kalmadığından sadece kurutma ile istenilen
parlaklığın elde edilmesini sağlar.

24-Laboratuarlar
Araştırma-geliştirme veya tahıl laboratuvarlarında analiz edilecek numuneler su ile seyreltilir. Bu karışım içinde
sadece araştırılacak maddenin bulunması, diğer safsızlıkların olmaması istenir.Böylece değişiklikler olabildiğince
azaltılarak veya teke indirilerek incelemenin hızlı ve sıhhatli yapılması sağlanır.Su arıtma sistemleri ters osmos sistemi çıkış suyu doğrudan bu amaçla kullanılabilir.Eğer ultra saf su isteniyorsa (18 megaohm dirençli) kullanılan reçineli iyon değiştiriciye girecek suyun önceden ters osmos sisteminden geçirilmesi ile iyon değiştirici reçinelerin ömrü en az 10 kat artar.