Klor Dozajlama

Klor Dozajlama Cihazları

               
Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizmal faaliyeti önleyecektir.

Kimyasal dozaj üniteleri endüstrinin bir çok alanında (içme ve kullanma suyu arıtımı, gıda sanayi,kozmetik sanayi, ısıtma ve soğutma sistemleri, kimya endüstrisi, deri sanayi …vb.) çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kullanılmaktadır. Genel anlamda, arıtma sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su kalitesinin istenilen seviyelere getirilmesidir.

– Kapalı devre çalışan sistemlerde (soğutma kuleleri, sıcak su ve buhar kazanları) kışır önleyici , biosid

oksijen tutucu ve dispersant dozlanmasında,

– Ters osmos sitemlerinde antiskalant,sodyummetabisülfit ve benzeri kimyasalların dozlanmasında,

– PH dengelemesi için asit veya alkalilerin dozlanmasında,

– Dezenfeksiyon veya oksidant amaçlı olarak klor,hidrojen peroksit ve benzerlerinin dozlanmasında,

– Atık su arıtma tesislerinde flokulant (FeCl3, Al2(SO4)3) dozlanmasında,

Kum filtresi, ters osmos, demineralizasyon sistemlerinin öncesi ve sonrasında
yaygın olarak kullanılmaktadır.