Tortu Filtrasyon Sistemleri

tortu1

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, organik madde, silis, tortu vb olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanlar fiziksel tortu filtrasyon üniteleri ile arıtırız. Sularda bulunan bir çok kirletici ise, doğrudan filtrasyon ile sudan uzaklaştırılamaz. Bu kirleticiler genellikle okside edilerek, yada bazı kimyasallarla yumaklaştırılarak filtrelere alınırlar. Danecik çapları büyüyen kirleticiler böylelikle daha kolay ve yüksek bir verimde arıtılmış olurlar. Tortu filtreleri de tüm teknolojik ekipmanlar gibi tamamen doğadan esinlenerek bulunmuş ve geliştirilmiştir. Toprakta değişik katmanlarda süzülerek yeraltına ulaşan suların bulanıklık ve tortu içeriği yönünden yüzey sularına göre daha temiz olduğu görülmüş ve sular toprak katmanlarında filtre edilmeye başlanmıştır. Bu teknoloji bugün kullandığımız tortu filtrelerinde 5 –6 katmanlı kum filtrelere, antrasit yada quartz minerali kullanımına gelmiştir.

tortu2

Temiz su ve atık su arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için kullanılan basınçlı kum filtreleri, kullanım amacına uygun olarak tek veya çok ortamlı yapılmaktadır. İşletme basıncına uygun kalınlıkta karbon çeliğinden imal edilen gövde, kumlanmış karbon çelik üzerine epoksi boya ile boyanır. Uygun seçilmiş yatak, borulama ve taban plakasıyla, hidrolik kayıplar en aza indirilir.
3A Makina’da, basınçlı filtre kapları, çalışma basınçları baz alınarak her uygulamaya özel olarak dizayn edilmekte ve basınç sınıfına göre hesaplanan kalınlıkta karbon çelikten ya da paslanmaz çelikten üretilmektedir.


Uygulama Alanları:
Proses suyu filtrasyonu
Soğutma suyu filtrasyonu
Kuyu suyu filtrasyonu
Göl, dere ve deniz suyu filtrasyonu
Kartuşlu filtreler öncesi ön filtrasyon
Fıskiye ve Nozul koruma filtrasyonu
Yumuşatma ve ters ozmoz öncesi filtrasyon
Atıksu filtrasyonu
Zirai uygulamalarda mikrosulama sistemlerinin korunması

tortu3tortu4tortu5

 

 

 FLECK VALFLER , FLECK AKSESUARLAR , CLACK VALFLER , CLACK AKSESUARLAR , ÖLÇÜM CİHAZLARI , İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZI , PH METRE , SEKO , DOZAJ POMPASI , KLOR , TABLET TUZ , ANTİSCALANT , TUZ TANKI , YUMUŞATMA , KARBON FİLTRE , AQUALİNE , KİMYASALLAR , KİMYASAL ARITMA , İÇMESUYU ARITMA , BİYOLOJİK ARITMA , PAKET ARITMA , TEZGAH ALTI ARITMA , MİXBED , REÇİNE , ULTRAVİYOLE CİHAZLARI , SEDİMENT FİLTRE , YIKANABİLİR FİLTRE , ORP ÖLÇÜM CİHAZLARI , REVERSE OSMOZ , RO , ENDÜSTİYEL RO CİHAZLARI , FİLTRE HAUSING , RO MEMBRAN HAUSINGLERI , SEPERATÖR CİHAZLARI , KUM TUTUCU , TORBA FİLTRE CİHAZLARI , DEBİ KONTROLLERİ , DİFÜZÖR ,  POLİETİLEN TANK , PORSELEN FİLTRE , DOLAMİT FİLTRE , SIVI KLOR , HAVUZ KİMYASALLARI , SİTRİK ASİT , SODYUM EDTA , SERTLİK KİTİ , QUARTS KUM, SİLİPHOS