Tortu Filtrasyon Sistemleri

Tortu Filtrasyon Sistemleri

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, organik madde, silis, tortu vb olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanlar fiziksel tortu filtrasyon üniteleri ile arıtırız. Sularda bulunan bir çok kirletici ise, doğrudan filtrasyon ile sudan uzaklaştırılamaz. Bu kirleticiler genellikle okside edilerek, yada bazı kimyasallarla yumaklaştırılarak filtrelere alınırlar. Tanecik çapları büyüyen kirleticiler böylelikle daha kolay ve yüksek bir verimde arıtılmış olurlar. Tortu filtreleri de tüm teknolojik ekipmanlar gibi tamamen doğadan esinlenerek bulunmuş ve geliştirilmiştir. Toprakta değişik katmanlarda süzülerek yer altına ulaşan suların bulanıklık ve tortu içeriği yönünden yüzey sularına göre daha temiz olduğu görülmüş ve sular toprak katmanlarında filtre edilmeye başlanmıştır. Bu teknoloji bugün kullandığımız tortu filtrelerinde 5 –6 katmanlı kum filtrelere, antrasit yada kuartz minerali kullanımına gelmiştir.

Temiz su ve atık su arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için kullanılan basınçlı kum filtreleri, kullanım amacına uygun olarak tek veya çok ortamlı yapılmaktadır. İşletme basıncına uygun kalınlıkta karbon çeliğinden imal edilen gövde, kumlanmış karbon çelik üzerine epoksi boya ile boyanır. Uygun seçilmiş yatak, borulama ve taban plakasıyla, hidrolik kayıplar en aza indirilir.
3A Makina’da, basınçlı filtre kapları, çalışma basınçları baz alınarak her uygulamaya özel olarak dizayn edilmekte ve basınç sınıfına göre hesaplanan kalınlıkta karbon çelikten ya da paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Uygulama Alanları:
Proses suyu filtrasyonu
Soğutma suyu filtrasyonu
Kuyu suyu filtrasyonu
Göl, dere ve deniz suyu filtrasyonu
Kartuşlu filtreler öncesi ön filtrasyon
Fıskiye ve Nozul koruma filtrasyonu
Yumuşatma ve ters osmos öncesi filtrasyon
Atık su filtrasyonu
Zirai uygulamalarda mikrosulama sistemlerinin korunması